Strona główna » Testy na przeciwciała

Testy na przeciwciała

Przesiewowe testy na przeciwciała wirusa Covid-19

Szybkie testy na przeciwciała koronawirusa to testy ilościowe, które stosuje się w rozpoznaniu retrospektywnego zakażenia SARS/nCoV-2 u osób z podejrzeniem infekcji Covid-19, a także u osób z bezobjawowym lub łagodnym przebiegiem choroby.

Test na obecność przeciwciał  koronawirusa

Szybki test immunologiczny

Testy serologiczne wykrywają obecność przeciwciał IgG i IgM świadczących odpowiednio o przeszłym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2 lub o wciąż jeszcze aktywnej infekcji. Test na przeciwciała, może sugerować kiedy przebyto chorobę Covid-19. Nie wymaga dodatkowego badania laboratoryjnego

Ilościowe wykrywanie przeciwciał wirusa

Test na obecność przeciwciał jest badaniem ilościowym i opiera się na odpowiedzi immunologicznej pacjenta. Potrafi określić wcześniejszą, np. ukrytą infekcję Covid-19 oraz sprawdzić czy w organizmie pacjenta pojawiły się przeciwciała dające odporność na kolejne zarażenie wirusem.

Test z krwi opuszkowej

Materiałem poddanym badaniu jest krew opuszkowa z palca lub krew żylna i osocze. Podstawą badania jest określenie obecności przeciwciał koronawirusa w pobranej próbce.

sposób wykonania

Testy na przeciwciała covid-19

Zestaw

Covid BoxTest

Przeciwciała IgM / IgG

Test na Covid-19 do badania serologicznego z krwi. Immunochromatograficzny test In Vitro do pół-ilościowego wykrywania przeciwciał IgM i IgG koronawirusa SARS/nCoV-2 we krwi opuszkowej lub osoczu i krwi żylnej.

89 PLN
od 35 PLN
Wykres: obecność przeciwciał koronawirusa

Na czym polega test na przeciwciała

Przeciwciała koronawirusa

Testy na przeciwciała koronawirusa polegają na badaniu obecności reaktywnej immunoglobuliny powstałej po kontakcie z wirusem SARS/nCoV-2, przy pomocy specjalnych enzymów. Rozpoznanie przeciwciał wirusa  w różnych klasach; IgG oraz IgM, daje możliwość oszacowania kiedy doszło do zarażenia oraz ocenę kiedy przebyto chorobę. Obecność przeciwciał koronawirusa, daje możliwość retrospektywnego zdiagnozowanie u pacjenta styczności z wirusem wywołującym Covid.

Przeciwciała koronawirusa sposobem na rozpoznanie zarażenia

Przeciwciała koronawirusa, pojawiają się w organizmie zwykle w tym samym czasie co objawy choroby covid-19 lub chwilę po ustąpieniu objawów, nawet w przypadku gdy pacjent przechodzi infekcje w sposób bezobjawowy. Przeciwciała są rozpoznawane w dwóch klasach IgG i IgM, w zależności od tego ile czasu minęło od zakażenia wirusem.

Przeciwciała przy infekcji Covid-19

+ Przeciwciała IgM – sugerują aktywne zarażenie lub niedawno zakończoną chorobę i utrzymują się zwykle do 2-3 tygodni od zakażenia.

+ Przeciwciała IgG  – sugerują przebyte w przeszłości zakażenie koronawirusem i mogą się utrzymywać w organizmie nawet do 6-12 miesięcy od kontaktu z wirusem SARS/nCoV-2.

Czym są przeciwciała

Przeciwciała to immunoglobuliny – specyficzne białka produkowane przez limfocyty B, w organizmie chorego. Powstają  jako odpowiedź  immunologiczna na atakujące je patogeny wirusa (antygeny). Celem przeciwciał jest łączenie się z antygenami oraz ich neutralizacja. Przeciwciała mogą być wykryte w wielu klasach w zależności od czasu od ekspozycji na patogeny. Aby układ odpornościowy zaczął produkować przeciwciała, musi upłynąć kilka dni od zakażenia. Test na przeciwciała wykrywa swoiste / reaktywne immunoglobuliny w klasach IgG i IgM, powstałe jako odpowiedź układu odpornościowego organizmu po kontakcie z patogenami koronawirusa.

Testy serologiczne z krwi na Covid-19

Wykrycie retrospektywnego zarażenia jest możliwe

Przesiewowe testy na przeciwciała umożliwiają wykrycie, za pomocą specjalnych enzymów, reaktywnej immunoglobuliny koronawirusa w pobranych od pacjenta próbkach z krwi opuszkowej z palca (krew włośniczkowa lub żylna).

Testy na przeciwciała, mogą sugerować czy i kiedy przebyto chorobę Covid-19, gdyż poszczególne klasy przeciwciał, pojawiają się w różnym czasie od ekspozycji na koronawirusa. Dlatego testy w kierunku przeciwciał, stanowią pomoc w retrospektywnej diagnostyce zakażenia wirusem.

Instrukcja

Szybki przesiewowy test Covid BoxTest przeciwciała SARS nCoV-2

Sprawdź obecność przeciwciał koronawirusa

Obecność przeciwciał u pacjenta jest odpowiedzią immunologiczną organizmu na zarażenie wirusem. Ich zadaniem  jest neutralizacja atakujących wirusów.  Przeciwciała koronawirusa pojawiają się w organizmie w ciągu kilku dni po pierwszych objawach choroby lub po momencie zarażenia. Utrzymują się w organizmie nawet do 4-6 miesięcy od przebytej choroby Covid-19.

Dowiedz się czy przebyłeś ukrytą infekcję covid wcześniej

Pojawienie się przeciwciał covid u pacjenta może sugerować przebytą wcześniej chorobę Covid-19 np w sposób bezobjawowy lub styczność organizmu z koronawirusem w przeszłości. Dzięki testom na przeciwciał, pacjent ma możliwość zweryfikowania wcześniej przebytych „podejrzanych” chorób pod kątem zakażenia koronawirusem

Zbadaj czasową odporność na nowe zarażenie

Poprzez obecność przeciwciał koronawirusa, ryzyko kolejnego zarażenia covid zmniejsza się na czas ich obecności w organizmie. Dzięki temu pacjent zyskuje czasową odporność na kolejne zakażenie wirusem Covid. Testy na przeciwciała mogą być używane jako marker diagnostyczny w ocenie odporności i zdolności do ponownego zakażenia.

Wykonanie testu w kierunku przeciwciał covid-19

Diagnozowanie zarażenia koronawirusem

Przesiewowy test immunologiczny Covid-19

Aby układ immunologiczny organizmu zaczął produkować przeciwciała w kierunku koronawirusa, musi upłynąć co najmniej kilka dni od zarażenia.

Tylko wykonanie dwóch różnych testów daje najlepszą wiarygodność i najlepszy ogląd stanu pacjenta. Dlatego aby najbardziej efektywnie zobrazować stan infekcji , powinno się wykonać równocześnie testy na przeciwciała IgG / IgM oraz test na obecność antygenów AG. Wykazano, że wiarygodność testów oceniających przeciwciała anty-SARS-CoV-2 zależy od czasu ich wykonania od zarażenia.

Testy na antygeny

 • Zaakceptowane przez FDA i CE

  Testy posiadają certyfikat zgodności CE oraz zostały zaakceptowane przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA. Mogą być stosowane na terenie Unii Europejskiej i USA.

 • Przebadane klinicznie

  Testy zostały przebadane klinicznie pod względem dokładności wyniku. Ich wiarygodność została także sprawdzona i potwierdzona  poprzez genetyczne testy kontrolne metodą RT-PCR.

 • Bez laboratorium

  Przesiewowe testy na przeciwciała, nie wymagają dodatkowo skomplikowanych badań laboratoryjnych. Wynik testu dostępny jest w ciągu 10 minut od wykonania badania.

 • Brak krzyżowości

  Testy nie wykazały krzyżowości wpływającej na zafałszowanie wyniku. Brak reakcji krzyżowych z wirusami; grypy typu A i B, RSV,  Adeno, wirusowi M. pneumoniae, parainfluenzy (PIV), wirusowi Chlamydia pneumoniae

Zestaw test koronawirus przeciwciała

Kto powinien zrobić test na przeciwciała

Czy powinieneś wykonać test na covid-19?

Test na przeciwciała Covid-19, zalecany jest osobom które mają powody podejrzewać, że przechodzą lub zostały zainfekowane koronawirusem np. bezobjawowo lub przechodziły podejrzaną chorobę w przeszłości. Skierowany jest do osób chcących sprawdzić czy ich organizm wytworzył przeciwciała koronawirusa i zyskały odporność na kolejne zarażenia.

Retrospektywne zidentyfikowanie infekcji, daje możliwość oszacowania czy przebyło się chorobę Covid-19 oraz kiedy doszło do zarażenia koronawirusem.

Porównanie testów

Z

Niedawno przebyłeś podejrzaną infekcję i chcesz sprawdzić czy to Covid-19

Z

Masz powody podejrzewać, że byłeś zarażony wirusem SARS-nCoV-2

Z

Chcesz sprawdzić czy posiadasz przeciwciała koronawirusa

Z

Chcesz sprawdzić odporność na kolejną możliwość zakażenia

Z

Należysz do grupy podwyższonego ryzyka

II generacja testów covid

Druga generacja testów

Wyższa wiarygodność testów, większa dokładność i czułość

Testy na koronawirusa II generacji, posiadają wyższą swoistość i czułość, zmniejszając możliwość uzyskanie wyniku fałszywie negatywnego lub pozytywnego. Dzięki temu charakteryzują się dużo wyższą dokładnością wyniku i jego wiarygodnością.

Testy na przeciwciała drugiej generacji nie wykazały krzyżowości z wirusem grypy typu A i B.

Testy przesiewowe

%

Dokładność

%

Czułość

%

Swoistość

Zestaw do badania Covid BoxTest ANTIBODY

Badanie w kierunku obecności przeciwciał koronawirusa

Test nie wymaga dodatkowych badań laboratoryjnych. Dlatego szybkie testy na przeciwciała mogą służyć do badania w domu pacjenta lub mogą też być wykonane bezpośrednio przez samego pacjenta – samodzielnie.

Kompletny zestaw do badania obecności przeciwciał SARS/nCoV-2

Zestaw Covid BoxTest ANTIBODY, zawiera wszystkie niezbędne elementy i narzędzia, potrzebne do wykonania testu w kierunku wykrycia przeciwciał koronawirusa. Jest zapakowany hermetycznie i może być wykonany bezpośrednio w dowolnym miejscu.

Prosty i łatwy w wykonaniu

Test opiera się na ilościowym badaniu obecności przeciwciał po chorobie Covid-19 w pobranej od pacjenta krwi opuszkowej z palca, lub osoczu.

Wynik po 10 minutach

Wynik testu (pozytywny / negatywny) na koronawirusa dostępny jest w ciągu 10 minut od przeprowadzonego badania, na podstawie zmiany koloru paska testowego.

Wysoka dokładność testu

Test na przeciwciała koronawirusa SARS/nCoV-2 cechuje się wysoką czułością oraz dużym poziomem dokładności. Stanowi podstawę w przesiewowym badaniu zakażenia.

p

Certyfikowane

Zestawy do badania, zostały zaakceptowane przez amerykańską FDA, oraz spełniają normy certyfikujące CE, mogąc być wykorzystywane na terenie Unii Europejskiej.

Zestaw test przeciwciała covid

.

Instrukcja

Instrukcja wykonania testu serologicznego Covid-19

Wykonanie testu w kierunku obecności przeciwciał koronawirusa za pomocą przesiewowych testów kasetkowych jest proste i łatwe. Każdy zestaw Covid BoxTest posiada dokładną instrukcja krok po kroku, wykonania badania.

Należy pobrać materiał do badania z krwi opuszkowej pacjenta a następnie umieścić go w strefie testu w kasetce testowej. W przypadku wykonania testu zgodnie z instrukcją, wynik testu dostępny jest w ciągu 10 minut.

instrukcja test przeciwciała covid-19

Wynik testu

Wynik badania w kierunku przeciwciał Covid-19

Test polega na rozpoznaniu przeciwciał wirusa SARS/nCoV-2 wywołującego Covid-19, za pomocą specjalnych enzymów umieszczonych na pasku testu. Wynik testu opiera się na zmianie barw paska testowego w kanale testu w kasetce. W przypadku obecności przeciwciał koronawirusa w badanym materiale, pojawi się kolorowy pasek sugerujący pozytywny wynik testu.

Testy zawierają dodatkowo pasmo kontrolne „C”, które służy do kontroli skuteczności wykonania testu i poprawności wyniku.