Polityka prywatności

Regulamin serwisu, polityka prywatności i plików cookies.

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie. Polityka prywatności mówi, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe zebrane w tej witrynie.

 

Niniejsza polityka prywatności mówi, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe zebrane w tej stronie internetowej. Przeczytaj politykę prywatności przed skorzystaniem z witryny lub przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych. Korzystając ze strony, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej polityce prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z polityką prywatności, aby upewnić się, że rozumiesz, w jaki sposób wykorzystasz podane przez Ciebie dane osobowe.

Uwaga: zasady prywatności określone w niniejszej polityce prywatności dotyczą tylko tej strony internetowej. Jeśli łączysz się z innymi stronami internetowymi, zapoznaj się z polityką prywatności zamieszczoną w tych witrynach.

Administratorem danych jest:
InVisionLab Ltd
590 Kingston rd
London SW20 8DN
Wielka Brytania

Company ID: 8532577

Wszystkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej będą bezpieczne. Dążymy do ochrony Twojej prywatności.

Korzystamy z danych osobowych, które nam przekazujesz, tylko po to, aby realizować zamówienia i pomagać nam przy projektowaniu nowych produktów i usług. Możemy skontaktować się z Tobą w dowolnym czasie. Zapewniamy, że uważamy, że wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są całkowicie prywatne i poufne. Nigdy nie udostępnimy, nie wynajęliśmy ani nie sprzedamy nikomu Twoich danych osobowych. Twoje dane związane z zamówieniem mogą być przetwarzane przez; przewoźników pocztowych i kurierskich, systemy obsługi szybkich płatności.

Możemy udostępniać informacje agencjom rządowym lub innym firmom pomagającym nam w zapobieganiu oszustwom lub dochodzeniu. Możemy to zrobić, gdy:
1. dozwolone lub wymagane przez prawo; lub,
2. próby ochrony przed rzeczywistym lub potencjalnym oszustwem lub nieautoryzowanymi transakcjami lub zapobieżenia im; lub,
3. badanie oszustwa, które już miało miejsce. Informacje te nie są dostarczane tym firmom w celach marketingowych.

Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane. Tylko upoważnieni pracownicy, mają dostęp do tych informacji. Wszystkie biuletyny z tej strony pozwalają zrezygnować z dalszych wysyłek.
Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości lub uwagi dotyczące naszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami.