Strona główna » Testy antygenowe

Testy antygenowe

Szybkie testy na antygeny koronawirusa

Przesiewowe testy na antygeny koronawirusa to testy jakościowe, które stosuje się w diagnozowaniu aktualnego zakażenia Covid-19 oraz by wykluczyć ewentualną dalszą transmisję wirusa SARS/nCoV-2.

Jakościowy test na obecność antygenów Covid-19

Przesiewowy test immunologiczny

Test antygenowy z wymazu wykrywają obecność antygenów AG świadczących o wciąż aktualnym zarażeniu wirusem SARS-CoV-2, oraz o możliwości dalszej transmisji koronawirusa od zarażonej osoby. Testy antygenowe zostały uznane za równoważne z testami genetycznymi wykonanymi metodą RT-PCR.

Ilościowe wykrywanie przeciwciał wirusa

Test w kierunku antygenów jest badaniem jakościowym i opiera się na odpowiedzi układu odpornościowego organizmu. Potrafi potwierdzić aktywne zarażenie koronawirusem również u osób skąpo i bezobjawowych oraz może potwierdzić wyzdrowienie pacjenta i brak możliwości zrażenia innych. Testy w kierunku antygenów sprawdzają się tez jako testy kontrolne i monitorujące stan infekcji Covid-19 nie wymagając dodatkowego badania laboratoryjnego.

Test z wymazu

Materiałem poddanym badaniu jest płytki wymaz z jamy nowosej. Podstawą badania jest określenie obecności antygenów koronawirusa w pobranym wymazie.

sposób wykonania

Testy antygenowe na covid-19

Zestaw

Covid BoxTest

Antygeny AG

Wymazowy test na koronawirusa do diagnostyki Covid-19. Immunochromatograficzny test In Vitro do jakościowego wykrywania antygenów AG wirusa SARS/nCoV-2, w wymazie z jamy nosowej.

115 PLN
od 49 PLN
Wykres: obecność antygenów koronawirusa

Na czym polega test antygenowy

Antygeny koronawirusa

Testy antygenowe Covid-19, polegają na wykryciu, za pomocą specjalnych enzymów, specyficznych białek (patogenów) koronawirusa w trakcie jego replikacji. Obecność antygenów stanowi podstawę w ocenie aktualnego stanu zdrowia diagnozowanego pacjenta. Dzięki testowi na antygeny koronawirusa, jest możliwe stwierdzenie aktywnego zarażenia i choroby Covid, także u pacjentów bezobjawowych.

Antygeny Covid-19 sposobem na stwierdzenie zakażenia

Wykrywanie antygenów koronawirusa w organizmie pacjenta jest dobrym markerem diagnostycznym w stwierdzeniu określenia stanu pacjenta (zdrowy / chory) oraz możliwości dalszej transmisji wirusa. Test jest pomocny we wczesnej diagnostyce gdyż antygeny mogą być wykryte już we wczesnym stadium choroby.

Antygeny koronawirusa

+ Antygeny AG – mogą się one pojawić się u chorego przed pojawieniem się nawet jakichkolwiek objawów Covid-19. Zwykle są wykrywane w organizmie do czasu ustąpienia choroby i wyzdrowienia.

Czym są antygeny

Antygeny są to substancje znajdujące się na powierzchni wirusów, atakujące organizm – są patogenami wirusa. Cząsteczkami antygenów są zwykle specyficzne, obce białka które wzbudzają odpowiedź immunologiczną organizmu i reagują z przeciwciałami. Przeciwciała wiążą się z antygenami neutralizując je. Test antygenowy wykrywa specyficzne dla koronawirusa patogeny (antygeny AG), które powstają podczas jego replikacji w organizmie zarażonego.

Testy z wymazu na koronawirusa

Wykrycie zarażenia już na wczesnym etapie

Szybkie testy antygenowe umożliwiają wykrycie białek wirusa SARS-CoV-2 (antygenów)  w próbkach pobranych od pacjenta z dolnych dróg oddechowych (płytki wymaz z nosa). Test na antygeny powinno wykonać się jak najwcześniej od czasu ekspozycji na koronawirusa lub od pojawienia się symptomów choroby. Antygeny koronawirusa pojawiają się niezależnie od pojawienia się objawów, dlatego stanowią pomoc we wczesnej diagnostyce zarażenia Covid-19.

Instrukcja

Szybki przesiewowy test Covid BoxTest antygeny SARS nCoV-2

Sprawdź czy przechodzisz covid-19 w sposób skąpo lub bezobjawowy

Widoczne objawy  zarażenia Covid mogą występować tylko u części osób faktycznie zarażonych. Pozostałe osoby mogą przechodzić zakażenie koronawirusem w sposób skąpo lub bezobjawowy, wciąż jednak mając zdolność do zarażania innych. Antygeny pojawiają się w organizmie niezależnie od intensywności objawów covid, dlatego są dobrym kryterium podczas diagnostyki zarażenia koronawirusem

Bądź pewny że jesteś zdrowy lub czy wciąż jeszcze możesz zarazić innych

Testy antygenowe, stwierdzają aktywne zarażenie koronawirusem u badanego pacjenta. Daje to możliwość szybkiego zidentyfikowania możliwości nieświadomego zarażania innych Covid-19. Na podstawie testu można zdecydować o zakończeniu bądź kontynuacji kwarantanny albo zmodyfikować sposób leczenia pacjentów objawowych.

Zrób test kontrolny po przebyciu zarażenia koronawirusem

Testy na obecność antygenów mogą służyć  jako testy potwierdzające wcześniejszy pozytywny lub negatywny wynik testu na koronawirusa. Mogą służyć także jako testy monitorujące aktywny stan infekcji Covid-19 lub testy kontrolne po przebytej chorobie potwierdzające brak możliwości transmisji wirusa.

Wykonanie testu w kierunku antygenów Covid-19

Diagnozowanie Covid-19

Szybki test immunologiczny na koronawirusa

Test powinno wykonać się jak najwcześniej aby zminimalizować ryzyko transmisji koronawirusa od ewentualnie zainfekowanej osoby.

Tylko wykonanie dwóch różnych testów daje najlepszą wiarygodność i najlepszy ogląd stanu pacjenta. Dlatego aby najbardziej efektywnie zobrazować stan infekcji , powinno się wykonać równocześnie testy na przeciwciała IgG / IgM oraz test na obecność antygenów AG. Wykazano, że wiarygodność testów oceniających antygeny anty-SARS-CoV-2 zależy od czasu ich wykonania od zarażenia.

Testy na przeciwciała

 • Certyfikat CE i FDA

  Testy zostały zaakceptowane przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA oraz posiadają certyfikat zgodności CE. Mogą być stosowane na terenie Unii Europejskiej i USA.

 • Równoważne z testami genetycznymi

  Antygenowe testy na koronawirusa zostały uznane za równoważne z testami genetycznymi  wykonanymi metodami molekularnymi RT-PCR oraz FRANKD.

 • Bez laboratorium

  Szybkie testy antygenowe, nie wymagają dodatkowych i skomplikowanych badań laboratoryjnych. Wynik dostępny jest w ciągu 15 minut od wykonania testu.

 • Brak krzyżowości

  Testy nie wykazały reakcji krzyżowych wpływającej na zafałszowanie wyniku. Brak krzyżowości z wirusami; grypy typu A i B, RSV,  Adeno, wirusowi M. pneumoniae, parainfluenzy (PIV), wirusowi Chlamydia pneumoniae

Zestaw test koronawirus antygeny

Kto powinien wykonać test antygenowy

Czy powinieneś zrobić test na covid-19?

Test na antygeny koronawirusa, skierowany jest do osób które podejrzewają aktywną chorobę covid, czynne zarażenie wirusem SARS/nCoV-2 lub miały kontakt z osobą zarażoną.  Test antygenowy z wymazu,  sprawdza się wśród osób u których, pojawiły się objawy związane z Covid-19 lub podejrzewają bezobjawowy charakter choroby.

Szybkie zidentyfikowanie zainfekowania osoby, umożliwia podjęcie działań na wczesnym etapie i zapobiega dalszej transmisji koronawirusa.

Jaki test wybrać

Z

Masz objawy sugerujące zrażenie koronawirusem

Z

Niedawno miałeś kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS/nCoV-2

Z

Podejrzewasz że przechodzisz Covid-19 w sposób bezobjawowy

Z

Chcesz wykonać test kontrolny i sprawdzić czy dalej jesteś chory

Z

Często masz kontakt z różnymi osobami

Antygenowy test covid z wyamzu

Testy II generacji

Większa wiarygodność, dokładność i czułość

Druga generacja testów na Covid-19, charakteryzuje się wyższą czułością i swoistością, minimalizując możliwość uzyskanie wyniku fałszywie pozytywnego lub negatywnego. Przez co cechują się dużo wyższą dokładnością wyniku i jego wiarygodnością.

Testy antygenowe II generacji nie wykazują krzyżowości z wirusem grypy typu A i B, oraz innymi antygenami wirusów jak HIV, HPV,HPS, RSV.  Dodatkowo zostały uznane za równoważne pod względem wiarygodności z testami genetycznymi.

Testy przesiewowe

%

Dokładność

%

Czułość

%

Swoistość

Zestaw do badania Covid BoxTest ANTIGEN

Badanie w kierunku obecności antygenów Covid-19

Test nie potrzebuje dodatkowych badań w laboratorium. Dlatego szybkie testy antygenowe mogą służyć do badania w domu pacjenta lub mogą też być wykonane bezpośrednio przez samego pacjenta – samodzielnie.

Kompletny zestaw do badania obecności antygenów SARS/nCoV-2

Zestaw Covid BoxTest ANTIGEN, zawiera wszystkie niezbędne elementy i narzędzia, potrzebne do wykonania testu w kierunku wykrycia antygenów koronawirusa. Jest zapakowany hermetycznie i może być wykonany bezpośrednio w dowolnym miejscu.

Prosty i łatwy w wykonaniu

Test opiera się na jakościowym badaniu obecności antygenów Covid-19 w pobranym od pacjenta płytkim wymazie ze śluzówki nosa.

Wynik po 15 minutach

Wynik testu (pozytywny / negatywny) na koronawirusa dostępny jest w ciągu 15 minut od przeprowadzonego badania, na podstawie zmiany koloru paska testowego.

Wysoka dokładność testu

Test antygenowy na covid-19 charakteryzuje się wysoką czułością oraz dużym poziomem dokładności. Stanowi podstawę w przesiewowym badaniu zarażenia.

p

Test równoważny z genetycznym

Testy na obecność antygenów koronawirusa uzyskały wiarygodność równoważną z testami genetycznymi wykonywanymi metodą molekularną RT-PCR

Zestaw test antygenowy covid

.

Instrukcja

Instrukcja wykonania badania z wymazu

Wykonanie badania w kierunku obecności antygenów Covid-19 za pomocą szybkich testów przesiewowych jest proste i łatwe. Do każdego zestawu Covid BoxTest dołączona jest dokładna instrukcja krok po kroku, wykonania badania z wymazu.

Należy pobrać materiał do badania z wymazu od pacjenta a następnie umieścić go w strefie testu w kasetce testowej. W przypadku wykonania testu zgodnie z instrukcją, wynik testu dostępny jest w ciągu 15 minut.

instrukcja test antygeny koronawirus

Wynik testu

Wynik badania w kierunku antygenów Covid-19

Test polega na oznaczeniu antygenów koronawirusa za pomocą specjalnych enzymów umieszczonych na pasku testu. Wynik testu opiera się na zmianie kolorów prążków w okienku testowym w kasetce. W przypadku obecności antygenów Covid-19 w badanym materiale, pojawi się kolorowy prążek sugerujący pozytywny wynik testu.

Testy zawierają dodatkowo pasmo kontrolne „C”, które służy do kontroli poprawności wykonania testu i poprawności wyniku.