Instrukcja

Test z wymazu

Jak samodzielnie wykonać i jak się przygotować do testu antygenowego z wymazu na kronawirusa.

instrukcja i ulotka testu

Sposób wykonania testu antygenowego

Jak samodzielnie wykonać test z wymazu na covid-19

 

Badanie  w kierunku obecności antygenów koronawirusa polega na samodzielnym pobraniu materiału badawczego w formie wymazu z dolnych dróg oddechowych. Pobraną próbkę następnie umieszcza się w kanale testowym w kasetce wraz z odczynnikiem testowym. Obecność antygenów koronawirusa będzie skutkować zmianą koloru prążka w okienku testowym w kasecie.

Próbka materiału: płytki wymaz z przedniej jamy nosa

Czas oczekiwania na wynik: 15 minut

instrukcja wymaz z nosa

Przygotowanie do wykonania wymazu

Jak przygotować się do wykonania badania

 

Badanie w kierunku antygenów z płytkiego wymazu jest nieinwazyjne i nie wymaga dodatkowych środków przygotowawczych przez pacjenta.

 

Przed wykonaniem badania

  • należy przedmuchać nosa
  • nie stosować kropli lub aerozoli do nosa,
  • nie myć zębów i nie używać płynów do płukania,
  • nie używać gumy do żucia i nie stosować preparatów odświeżających oddech.

 

Pobierz ulotkę w PDF

Pobierz instrukcję w PDF

płytki wymaz z nosa

Przed przystąpieniem do badania z wymazu na obecność antygenów, należy dokładnie zapoznać się instrukcją oraz ulotką dołączoną do testu.

Wykonaj test w pięciu krokach

Jak samodzielnie wykonać test z wymazu z nosa

=

Pobierz wymaz z nozdrzy

Wprowadzić sterylną wymazówkę do nozdrza równolegle do podniebienia na przynajmniej 2,5 cm w głąb, następnie obrócić patyczek w śluzówce 3-4 razy. Wymazówka powinna znajdować się w nosie przynajmniej 20-30 sekund. Podczas jej wyciągania, należy wykonywać koliste ruchy zbierające. Czynność powtórzyć ponownie w drugiej dziurce nosa.

+ Pobieranie wymazu może powodować uczucie dyskomfortu. Jeśli pojawi się opór lub ból, nie wprowadzać wymazówki głębiej.

pobierz wymaz
=

Umieść oddczynnik w probówce

Otworzyć ampułkę z roztworem ekstrakcyjnym a następnie całą zawartość ampułki z roztworem zakroplić do próbówki, nie stykając ze sobą obu pojemników.

+ Ampułkę otwierać z dala od twarzy, uważając, aby nie rozlać płynu.

Ekstrakcja
=

Wymieszaj wymazówkę z odczynnikiem

Wymazówkę wraz z pobranym materiałem umieścić w próbówce.
Wymieszać płyn wymazówką 3-4 razy dociskając ją do ścianek bocznych. Następnie pozostawić wymaz na 1 minutę w buforze ekstrakcyjnym.

Wymieszaj wymazówkę
=

Wyciągnij, oddciśnij i odsącz wymazówkę

Ścisnąć próbówkę palcami, odciskając i odsączając tym samym jak największą ilość roztworu z wymazówki podczas jej wyciągania z próbówki.

Ekstrakcja
=

Umieść roztwór w kasetce

Zatkać próbówkę nasadką wyposażoną w kroplomierz. Odwrócić próbówkę i wycisnąć 3 krople badanego roztworu (75 µl) do zagłębienia w kasetce testowej (S), bez pęcherzyków powietrza.

Dodaj odczynnik
=

Odczytaj wynik po 15 minutach

Odczekać na wynik 15 minut. Wynik testu odczytać dokładnie w ciągu 15-20 minut od przeprowadzonego badania. Po zbyt długim czasie, prążki testu mogą ulec rozmyciu i nie będzie można jednoznacznie interpretować wyniku badania.

+ Po wykonanym badaniu, wszystkie elementu testu, powinny zostać bezwzględnie wyrzucone.

Odczekaj na wynik

Wynik testu

Jak interpretować wynik testu w kasetce

wymaz-pozytywny
P

Pozytywny

Wynik testu uznaje się za pozytywny jeśli w okienku testu pojawią się dwa prążki.

wymaz negatywny
O

Negatywny

Wynik testu uznaje się za negatywny jeżeli w okienku testu pojawi się tylko prążek w paśmie kontrolnym C.

wymaz negatywny

Niepoprawny

Jeśli w okienku testowym nie pojawi się prążek w paśmie kontrolnym C lub jeśli nie pojawi się jakikolwiek prążek, wynik uznaje się za niepoprawny i nieważny.

kasetka sAG wymaz

Interpretacja testu w kierunku antygenów

+ Wynik testu należy odczytać bezwzględnie w ciągu 15-20 minut od wykonania badania. Odczytanie wyniku po dłuższym czasie może być niemożliwe a wynik może być niepoprawny.

+ Intensywność barwy prążków testowych w okienku kasetki, nie świadczy o stopniu stężenia antygenów w badanej próbce. Kolor prążków może być różny w zależności od testu.

+ Jeśli pasmo kontroli testu „C” po upływie 15-20 minut, nie zmieni barwy, oznacza to, że test wykonano niepoprawnie i jest nieważny.