Instrukcja

Test z krwi

Jak samodzielnie wykonać i jak się przygotować do testu na przeciwciła koronawirusa z krwi.

ulotka i instrukcja testu

Sposób wykonania testu na obecność przeciwciał

Jak samodzielnie wykonać test z krwi na koronawirusa

 

Badanie serologiczne w kierunku wykrycia przeciwciał Covid-19 polega na pobraniu od pacjenta materiału badawczego w formie kropli krwi opuszkowej z palca (osocza lub krwi żylnej). Pobraną próbkę następnie umieszcza się w kanale testowym w kasetce wraz z odczynnikiem testowym. Obecność przeciwciał koronawirusa będzie skutkować zmianą barwy prążków w okienku testowym.

Próbka materiału: krew opuszkowa z palca

Czas oczekiwania na wynik: 10 minut

instrukcja wymaz z nosa

Przygotowanie do wykonania badania

Jak przygotować się do wykonania testu

 

Badanie na obecność przeciwciał z krwi opuszkowej jest nieinwazyjne i nie wymaga dodatkowych środków przygotowawczych przez pacjenta.

 

Przed wykonaniem badania

  • pacjent nie musi być na czczo,
  • na około 30 minut przed wykonaniem badania, wskazane jest wypicie szklanki wody lub gorzkiej herbat, w celu rozrzedzenia krwi,
  • bezpośrednio przed nakłuciem palca, należy rozgrzać dłoń.

 

Pobierz ulotkę w PDF

Pobierz instrukcję w PDF

test z krwi palcowej

Przed przystąpieniem do wykonania testu, należy dokładnie zapoznać się instrukcją oraz ulotką dołączoną do opakowania.

Wykonaj test w pięciu krokach

Jak samodzielnie wykonać test na przeciwciała z krwi

=

Oczyść miejsce nakłucia

Przed pobraniem materiału do badania, miejsce nakłucia należy oczyścić dołączonym gazikiem z alkoholem.

+ Najlepszym miejscem do nakłucia jest palec serdeczny lub wskazujący.

zdezynfekuj
=

Wykonać płytkie nakłucie

Należy odblokować lancet a następnie przy jego użyciu wykonać płytkie nakłucie w opuszku palca. Lancet trzymać prostopadle do powierzchni palca. Igła nakłuwacza automatycznie wysunie się na potrzebną głębokość ok 1.5mm.

+ Aby odblokować nakłuwacz należy w przekręcić cienką końcówkę, wyciągając ją.  Nie wciskać przycisku przed badaniem. Przycisk nakłuwacza, automatycznie wysunie igłę na potrzebną głębokość.

wykonaj nakłucie
=

Pobrać krew z palca

Ścisnąć miejsce nakłucia na opuszku palca aby wydostać krew do pobrania próbki – przynajmniej jedną kroplę. Następnie za pomocą pipety lub kapilarki zebrać krew i przenieś ją do kasety testowej.

+ Pierwszą kroplę krwi z palca powinno się zetrzeć przy pomocy gazika i usunąć, unikając zanieczyszczenia próbki.

+ Kapilarka, to mała pipeta do dokładnego pobierania niewielkich ilości płynów. Wystarczy ścisnąć ją w dowolnym miejscu aby pobrać materiał badawczy.

pobierz próbke krwi
=

Umieścić próbkę w kanale

Próbkę z krwią opuszkową z pipety umieścić w kanale testowym kasety (S – studzienka kasetki) – dokładnie dwie krople, bez pęcherzyków powietrza.

+ Jeśli badanym materiałem jest krew opuszkowa lub żylna – użyć do testu 20µl próbki (ok. jedna kropla)

+ Jeśli badanym materiałem jest osocze lub surowica – użyć do testu 10µl próbki

umieść krew w kasetce
=

Dodać odczynnik

Do kanału testowego dodać 2 krople odczynnika buforowego, za pomocą kroplomierza w butelce.

+ Jeśli próbka testowa nie migruje do membrany w przeciągu 20 sekund od umieszczenia jej w kanale testu, należy dodać dodatkowo jedną kroplę odczynnika, zmniejszając skondensowanie próbki.

dodaj bufor
=

Odczytaj wynik po 10 minutach

Odczekać na wynik 10 minut. Wynik testu odczytać dokładnie po 10-15 minutach od przeprowadzonego badania. Po zbyt długim czasie, prążki testu mogą ulec rozmyciu i nie będzie można jednoznacznie interpretować wyniku badania.

Po wykonanym badaniu, wszystkie elementu testu, powinny zostać bezwzględnie wyrzucone.

odczekaj na wynik

Wynik testu

Jak interpretować wynik testu w kasetce

krew pozytywny
P

Pozytywny

Wynik testu uznaje się za pozytywny jeśli w okienku testu pojawią się dwa prążki.

krew negatywny
O

Negatywny

Wynik testu uznaje się za negatywny jeżeli w okienku testu pojawi się tylko prążek w paśmie kontrolnym C.

krew niepoprawny

Niepoprawny

Jeśli w okienku testowym nie pojawi się prążek w paśmie kontrolnym C lub jeśli nie pojawi się jakikolwiek prążek, wynik uznaje się za niepoprawny i nieważny.

kesetka IgM-IgG

Interpretacja testu w kierunku antygenów

+ Wynik testu należy odczytać bezwzględnie w ciągu 15-20 minut od wykonania badania. Odczytanie wyniku po dłuższym czasie może być niemożliwe a wynik może być niepoprawny.

+ Intensywność barwy prążków testowych w okienku kasetki, nie świadczy o stopniu stężenia antygenów w badanej próbce. Kolor prążków może być różny w zależności od testu.

+ Jeśli pasmo kontroli testu „C” po upływie 15-20 minut, nie zmieni barwy, oznacza to, że test wykonano niepoprawnie i jest nieważny.