Strona główna » Instrukcja badania na przeciwciała

Instrukcja testu na przeciwciała

Instrukcja wykonania badania na przeciwciała Covid-19

Przed wykonaniem badania w kierunku obecności przeciwciał koronawirusa, należy dokładnie zapoznać się ulotką oraz instrukcją dołączoną do testu.

Badanie na przeciwciała koronawirusa

Jak wykonać badanie w kierunku przeciwciał Covid-19

Przeciwciała test covid z krwi
test przeciwciał

Badanie obecności przeciwciał wirusa wywołującego Covid-19

Badanie serologiczne w kierunku wykrycia przeciwciał Covid-19 polega na pobraniu od pacjenta materiału badawczego w formie kropli krwi opuszkowej z palca (osocza lub krwi żylnej). Pobraną próbkę następnie umieszcza się w kanale testowym w kasetce wraz z odczynnikiem testowym. Obecność przeciwciał koronawirusa będzie skutkować zmianą barwy prążków w okienku testowym.

Próbka: krew opuszkowa z palca, krew żylna lub osocze

Czas oczekiwania: 10 minut

Przeciwciała

Kompletny zestaw Covid BoxTest Antibody

Zestaw do testu na przeciwciała

W skład zestawu do testu na obecności przeciwciał koronawirusa wchodzą wszystkie niezbędne elementy potrzebne do przeprowadzenia badania.

Skład zestawu

 • kaseta testowa
 • odczynnik buforowy
 • nakłuwacz automatyczny
 • pipeta / kapilarka
 • gaziki z alkoholem
 • instrukcja i ulotka
 • torba na odpady medyczne

Zestaw do testu

Instrukcja badania

Skład zestawu - test na przeciwciała
Wynik testu w kasetce IG
Wynik w kasetce testowej

Wynik badania na podstawie zmiany barwy paska testowego

Wynik dostępny jest po 10 minutach od przeprowadzonego badania. Przeciwciała wirusa SARS/nCoV-2 rozpoznawane są poprzez specjalne enzymy umieszczone na pasku testowym w kasecie testowej. Obecność przeciwciał koronawirusa będzie skutkować zmianą barwy paska testowego w odpowiednim paśmie.

Test zawiera kontrolne pasmo C – potwierdzające wykonanie poprawnie testu i poprawności wyniku.

Wynik testu

Przed badaniem

Przygotowanie do badania obecności przeciwciał

Badanie na obecność przeciwciał z krwi opuszkowej jest nieinwazyjne i nie wymaga dodatkowych środków przygotowawczych przez pacjenta.

Bezpośrednio przed wykonaniem badania:

 • pacjent nie musi być na czczo,
 • na około 30 minut przed wykonaniem badania, wskazane jest wypicie szklanki wody lub gorzkiej herbat, w celu rozrzedzenia krwi.

Badanie powinno się wykonywać w rękawiczkach lateksowych. Do badania niezbędny jest minutnik czasu.

Pobranie krwi do testu na przeciwciała

Instrukcja

Sposób wykonania testu na przeciwciała Covid-19 z krwi opuszkowej

=

Oczyścić miejsce nakłucia

Przed pobraniem materiału do badania, miejsce nakłucia należy oczyścić dołączonym gazikiem z alkoholem.

+ Najlepszym miejscem do nakłucia jest palec serdeczny lub wskazujący. 

Zdezynfekuj
=

Wykonać płytkie nakłucie

Należy odblokować lancet a następnie przy jego użyciu wykonać płytkie nakłucie w opuszku palca. Lancet trzymać prostopadle do powierzchni palca. Igła nakłuwacza automatycznie wysunie się na potrzebną głębokość ok 1.5mm.

+ Aby odblokować nakłuwacz należy w przekręcić cienką końcówkę, wyciągając ją.  Nie wciskać przycisku przed badaniem. Przycisk nakłuwacza, automatycznie wysunie igłę na potrzebną głębokość.

Nakłuj palec
=

Pobrać krew z palca

Ścisnąć miejsce nakłucia na opuszku palca aby wydostać krew do pobrania próbki – przynajmniej jedną kroplę. Następnie za pomocą pipety lub kapilarki zebrać krew i przenieś ją do kasety testowej.

+ Pierwszą kroplę krwi z palca powinno się zetrzeć przy pomocy gazika i usunąć, unikając zanieczyszczenia próbki.

+ Kapilarka, to mała pipeta do dokładnego pobierania niewielkich ilości płynów. Wystarczy ścisnąć ją w dowolnym miejscu aby pobrać materiał badawczy.

Pobierz próbkę
=

Umieścić próbkę w kanale

Próbkę z krwią opuszkową z pipety umieścić w kanale testowym kasety (S – studzienka kasetki) – dokładnie dwie krople, bez pęcherzyków powietrza.

+ Jeśli badanym materiałem jest krew opuszkowa lub żylna – użyć do testu 20µl próbki (ok. jedna kropla)

+ Jeśli badanym materiałem jest osocze lub surowica – użyć do testu 10µl próbki

Umieść próbkę w kasetce
=

Dodać odczynnik

Do kanału testowego dodać 2 krople odczynnika buforowego, za pomocą kroplomierza w butelce.

+ Jeśli próbka testowa nie migruje do membrany w przeciągu 20 sekund od umieszczenia jej w kanale testu, należy dodać dodatkowo jedną kroplę odczynnika, zmniejszając skondensowanie próbki.

Dodaj odczynnik
_

Wynik po 10 minutach

Odczekać na wynik 10 minut. Wynik testu odczytać dokładnie po 10-15 minutach od przeprowadzonego badania. Po zbyt długim czasie, prążki testu mogą ulec rozmyciu i nie będzie można jednoznacznie interpretować wyniku badania.

Po wykonanym badaniu, wszystkie elementu testu, powinny zostać bezwzględnie wyrzucone.

Poczekaj na wynik

Wynik

Interpretacja wyniku testu na obecność przeciwciał koronawirusa

Wynik pozytywny

Wynik pozytywny

Wynik testu uznaje się za pozytywny jeśli w okienku testu pojawią się dwa lub trzy prążki. W tym jeden w paśmie kontrolnym C.

Wynik negatywny

Wynik negatywny

Wynik testu uznaje się za negatywny jeżeli w okienku testu pojawi się tylko prążek w paśmie kontrolnym C.

Wynik nieważny

Wynik nierozstrzygalny

Brak prążka w paśmie kontrolnym C lub brak jakikolwiek prążka w okienku tesowym, uznaje się za wynik niepoprawny i nieważny.

Opis testu IgM / IgG

Wynik testu w kierunku przeciwciał

+ Wynik testu należy odczytać dokładnie w ciągu 10-15 minut od wykonania badania. Odczytanie wyniku po dłuższym czasie może być niemożliwe a wynik może być niepoprawny

+ Intensywność barwy prążków testowych w okienku kasetki, nie świadczy o stopniu stężenia antygenów w badanej próbce. Kolor prążków może być różny w zależności od testu.

+ Jeśli pasmo kontroli testu „C” po upływie 15-20 minut, nie zmieni barwy, oznacza to, że test wykonano niepoprawnie i jest nieważny.

Interpretacja wyniku

Instrukcja w PDF

Dodatkowe Informacje

Uwagi do badania przeciwciał z krwi

p

Przeczytaj instrukcję

Przed przystąpieniem do wykonania badania na obecność przeciwciał, należy bezwzględnie zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji dołączonej do testu.

q

Odczytaj wynik dokładnie w ciągu 10-15 minut

Wynik testu należy odczytać w ściśle określonym czasie po umieszczeniu próbki w kanale testu w kasetce. Po zbyt długim czasie, wynik może zostać rozmyty i na jego podstawie nie będzie można interpretować badania.

s

Pasmo kontrolne

Jeżeli prążek pasma kontrolnego testu C nie zmieni koloru, po upływie czasu przewidziane na otrzymanie wyniku, oznacza to że wynik badania jest niepoprawny.

p

Intensywność koloru paska testu

Intensywność i głębia koloru prążków w okienku testowym, może świadczyć o większym lub mniejszym stężeniu przeciwciał w pobranej próbce.

Test przesiewowy In Vitro

Do diagnostyki klinicznej i specjalistycznej

Niezastosowanie się do procedury testowania i interpretacji wyników testów oraz instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki testów.

Przesiewowy test może być używany jako pomoc w rozpoznaniu zakażenia koronawirusem, ale nie może być traktowany jako jedne kryterium w diagnostyce. Pozytywny wynik testu powinien być potwierdzony poprzez wykonanie kolejnego badania. Zasadność wykonania konkretnego testu powinna być poprzedzona wywiadem epidemiologicznym pacjenta.

Pozytywny wynik testu nie wyklucza zakażenia innymi patogenami. Natomiast wynik negatywny, nie wyklucza innych zakażeń wirusowych.

test in vitro
 • Do jednorazowego użytku

  Wszystkie elementy zawarte w zestawie, są jednorazowe i nie można ich ponownie wykorzystywać. Po wykonaniu badania, należy je bezwzględnie wyrzucić.

 • Obszar badania

  Nie należy palić , pic i jeść w pomieszczeniu w którym dokonywane jest badanie lub w którym przechowywane są próbki i zestawy do testów. Chronić przed światłem i wilgocią.

 • Odpady niebezpieczne

  Wszystkie próbki i odczynniki powinny być uważane za potencjalnie niebezpieczne i należy z nimi postępować po użyciu w taki sam sposób jak z czynnikiem zakaźnym.

 • Tylko do profesjonalnego użycia

  Test może być wykonywany tylko przez osobę wykonującą zawód medyczny lub pod jej kontrolą. Test tylko do specjalistycznego użytku diagnostycznego In Vitro.

 • Kryterium diagnostyczne

  Badanie przy użyciu testu przesiewowego daje tylko wstępne wyniki testu. Negatywne wynik nie wykluczają zakażenia SARS‑CoV-2 i nie może być ich traktowany jako jedyne kryterium diagnostyczne i podstawa do leczenia.

 • Używać tylko przed datą ważności

  Testy powinny przebywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach do momentu użycia.  Nie używać po upływie daty ważności lub przypadku uszkodzenia testu.