Strona główna » Porównanie testów

Porównanie testów

Czym różnią się od siebie szybkie testy na covid

W ramach diagnostyki w kierunku zarażeń Covid-19, można wykonać kilka różnych testów. Każdy z nich sprawdza się w nieco innych okolicznościach. Sprawdź, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi testami na koronawirusa.

Zestaw testów Covid BoxTest
Testy immunologiczne

Dostępne szybkie testy na koronawirusa

Testy oparte na immunologicznej odpowiedzi organizmu na zakażenie

Badanie w kierunku zarażenia SARS/nCoV-2 przy użyciu szybkich testów przesiewowych, bazuje na immunologicznej odpowiedzi organizmu pacjenta, poprzez wytworzenie przeciwciał i antygenów koronawirusa, po kontakcie z wirusem.

Przesiewowe testy na Covid oparte na immunologi

 •  Ilościowe –  testy na przeciwciała z krwi (serologiczne)
 •  Jakościowe – testy na antygeny z wymazu z nosa

Testy immunologiczne mają przesiewowy charakter badania, są łatwe wykonaniu i zapewniją szybki wynik nie wymagając dodatkowych badań w laboratorium.

Wybierz test

Metoda badania

Testy ilościowe lub jakościowe

Badanie wymazu z nosa lub z krwi opuszkowej pod kątem koronawirusa

Szybkie testy na covid bazują na badaniu ilościowym lub jakościowym obecności przeciwciał i antygenów koronawirusa w organizmie pacjenta. Przesiewowe testy kasetkowe zapewniają duża wiarygodność i szybkość wyniku. Nie potrzebują również dodatkowych badań laboratoryjnych.

Różnica w poszczególnych testach na covid dotyczy, metod diagnostycznych i  wykrywaniu różnych substancji około-wirusowych (przeciwciał / antygenów) oraz materiale który podlega badaniu.

jaki test wybrać

Test z wymazu na antygeny koronawirusa
test z krwi z palca na przeciwciała Covid-19

Test z krwi opuszkowej

Test ilościowy w kierunku przeciwciał. Podstawą badania jest oznaczenie obecności przeciwciał koronawirusa u pacjenta. Materiałem poddanym badaniu jest kropla krwi z opuszka palca lub osocze i krew żylna.

Instrukcja badania

Test z wymazu

Test jakościowy w kierunku antygenów. Badanie opiera się na sprawdzeniu obecność antygenów Covid-19 w wymazie. Materiałem poddanym badaniu jest wymaz z nosa i noso-gardzieli lub gardła pacjenta.

Instrukcja badania

Dokładność testów

Szybkie testy przesiewowe a testy genetyczne

Czym różnią się przesiewowe testy na koronawirusa od testów molekularnych Rt-PCR

Testy genetyczne są dużo bardziej skomplikowane od testów przesiewowych ale zapewniają wyższą wiarygodność badania i wyższą czułość. Wymagają dokładanego i drogiego badania laboratoryjnego. Są często stosowane jako testy potwierdzające pozytywny wynik testu na covid-19.

Szybkie testy umożliwiają badanie na koronawirusa bezpośrednio w domu pacjenta i są mniej skomplikowane od testów molekularnych, zapewniając nieznacznie mniejszą dokładność.

Dodatkowo przesiewowe testy antygenowe zostały uznane za równoważne z testami genetycznymi RT-PCR.

Testy przesiewowe

Skład test antygeny koronawirus
Skład test przeciwciała koronawirus
Testy immunologiczne

Szybkie testy przesiewowe na Covid-19

Pobrany materiał do badania od pacjenta umieszcza się w odpowiednim miejscu w kasecie testowej. Materiałem do badania  jest krew opuszkowa lub wymaz z nosa. Testy opierają się na immunologicznej odpowiedzi organizmu na zakażenie. Są łatwe wykonaniu, szybkie a ich dokładność oszacowano na około 95%. Szybkie testy przesiewowe nie potrzebują dodatkowego badania laboratoryjnego a wynik dostępny jest po kilkudziesięciu minutach.

Test w domu

Testy genetyczne

Molekularne testy RT-PCR na koronawirusa

Od pacjenta pobiera się materiał do wykonania testów genetycznych – molekularnych poprzez pobranie wymazu z nosa lub nosogardła, następnie przekazuje się je do szczegółowych badań w laboratorium.  W testach genetyczne cząstki koronawirusa są izolowane na poziomie molekularnym i pomnażane do potrzeb wykonania testu. Testy molekularne na koronawirusa metodą RT-PCR są dokładne w 99% , jednak wymagają dodatkowego badania laboratoryjnego i skomplikowanej aparatury testowej. Wynik testów genetycznych na Covid-19, dostępny jest zwykle po dwóch dniach.

Test w laboratorium

Porównanie testów na koronawirusa

Czym się od siebie różnią szybkie testy covid na przeciwciała i testy antygenowe

Przebyłeś zakażenie koronawirusem?

Test na przeciwciała Covid-19

Dzięki badaniu na obecność przeciwciał, można zdiagnozować u pacjenta czy przeszedł on zakażenie koronawirusem w przeszłości. W sposób objawowy, poprzez trwającej wcześniej podejrzanej infekcji lub ukryty – bezobjawowy. Oraz czy organizm wytworzył przeciwciała na koronawirusa, zyskując czasowa odporność na nowe zarażenia.

Zbadaj czy przebyłeś juz zarażenie covid i czy masz odporność na kolejne zakażenie

 

Badany materiał

Krew opuszkowa z palca, osocze lub krew żylna

Test

Obecność przeciwciał koronawirusa

Dokładność

do 97%

Czułość

do 94%

Czas

wynik w ciągu 10 min

Wynik

Pasek testowy w kasetce

Zalecany

Osobom podejrzewającym przebycie zakażenia koronawirusem

Masz objawy Covid-19?

Test na antygeny koronawirusa

Test na antygeny koronawirusa, ma na celu sprawdzenie czy pacjent jest w aktywnym stadium choroby Covid-19 i czy jest zdolny do dalszego zarażania koronawirusem, nawet przy bezobjawowym przebiegu. Antygenowy test może być wykorzystany jak test kontrolny po otrzymaniu wcześniej pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Zbadaj czy jesteś zdrowy lub czy możesz zarażać innych

 

Badany materiał

Wymaz nosa, gardzieli lub gardła

Test

Obecność antygenów Covid-19

Dokładność

do 99%

Czułość

do 98%

Czas

wynik w ciągu 15 min

Wynik

Pasek testowy w kasetce

Zalecany

Osobom z podejrzeniem aktywnej choroby Covid-19

Kto powinien wykonać test

Który test jest odpowiedni?

Test ilościowy na przeciwciała

Kto powinien wykonać badanie na obecność przeciwciał koronawirusa

Szybki test na przeciwciała koronawirusa, zalecane są osobom z podejrzeniem zarażenia Covid-19 w przeszłości u których mogła pojawić się odpowiedź immunologiczna.

 

 • Jeżeli przebywałeś niedawno nietypową chorobę i chcesz sprawdzić czy był to Covid-19
 • Jeśli posiadasz podejrzenie zakażenia koronawirusem wcześniej np. bezobjawowo i chcesz to potwierdzić.
 • Gdy chcesz sprawdzić, czy twój organizm wytworzył przeciwciała na covid.
 • Jeżeli chcesz sprawdzić  swoją odporność na kolejną możliwość zarażenia koronawirusem.
 • Jeśli masz częsty kontakt z ludźmi, wróciłeś z zagranicy lub jesteś w grupie podwyższonego ryzyka.

 

Test jakościowy na antygeny

Kto powinien wykonać badanie na obecność antygenów Covid-19

Przesiewowy test antygenowy na Covid-19, zalecane są osobom podejrzewającym aktualne zarażenie koronawirusem lub mających kontakt z zakażoną osobą.

 

 • Jeśli masz obawy zarażenia koronawirusem od innej osoby i miałeś kontakt z zarażoną osobą.
 • Jeżeli masz aktywne objawy choroby Covid-19 jak; duszności, gorączkę, kaszel, zanik węchu i smaku.
 • Jeśli podejrzewasz zakażenie u siebie i jego bezobjawowy przebieg choroby.
 • Jeżeli chcesz monitorować stan swojej infekcji lub chcesz dokonać testu kontrolnego.
 • Jeśli jesteś w grupie podwyższonego ryzyka lub często masz kontakt z różnymi osobami.

 

Kompleksowa diagnostyka zarażenia koronawirusem

Zaleca sie wykonanie dwóch testów równocześnie – na przeciwciała IgG / IgM SARS/nCoV-2 oraz na obecność antygenów AG koronawirusa, by efektywnie zobrazować stan infekcji Covid-19. Antygeny i przeciwciała są wykrywane w organizmie na różnym etapie choroby i w różnym czasie od ekspozycji na koronawirusa. Dzięki kompleksowemu badaniu, jest możliwość stwierdzenia czy pacjent jest aktualnie zarażony, czy był zainfekowany koronawirusem wcześniej, czy i kiedy przechodził covid.

Wykonanie dwóch różnych testów na Covid-19 daje pełny obraz sytuacji pacjenta i jego stanu zdrowia oraz etapu zarażenia.