Strona główna » Jaki test wybrać

Jaki test wybrać

Który test na koronawirusa wykonać

Obecnie diagnostyka zakażeń koronawirusem, opiera sie na trzech rodzajach testów w kierunku SARS/nCoV-2; badaniu obecności przeciwciał, antygenów oraz testach genetycznych. Każdy z nich powinien być stosowany odpowiednio do sytuacji każdego pacjenta.  Sprawdź, który test na Covid wybrać?

Jak test wybrać na koronawirusa
Szybkie testy

Przesiewowe testy na Covid-19

Czym są kasetkowe testy przesiewowe w kierunku SARS/nCoV-19

Szybkie testy na covid bazują na badaniu obecności przeciwciał i antygenów koronawirusa w organizmie pacjenta. Są klasyfikowane jest jako wstępne badanie przesiewowe w kierunku Covid.  Szybkie testy kasetkowe zapewniają duża wiarygodność i szybkość wyniku. Nie potrzebują również dodatkowych badań laboratoryjnych. Mogą być wykonywane bezpośrednio w domu pacjenta lub pacjent może wykonać je również samodzielnie.

Testy w domu

Antygeny lub przeciwciała

Jaki test na koronawirusa jest najlepszy

Testy przesiewowe na obecność przeciwciał i antygenów Covid-19

Dostępne są dwa rodzaje szybki testów na covid. Testy ilościowe badające obecność przeciwciał w organizmie pacjenta oraz wymazowe testy antygenowe – jakościowe. Przeciwciała i antygeny pojawiają się w organizmie w różnym czasie od zarażenia, przez co stanowią dokładne kryterium diagnostyczne podczas sprawdzania stanu zdrowia pacjenta.

To jakie badanie będzie zasadne i odpowiednie zleży od czasu jaki upłynął od ekspozycji na koronawirusa. Wybór odpowiedniego testu na covid zależy także od celu badania.

Testy ilościowe

Testy jakościowe

 

Przeciwciała

Przeciwciała koronawirusa, pojawiają się w organizmie zwykle w tym samym czasie co objawy choroby covid-19 lub chwilę po nich. Pojawiają się nawet w przypadku gdy pacjent przechodzi infekcje w sposób bezobjawowy. Przeciwciała w klasie IgM utrzymują się do 2 – 3 tygodni od aktywnego zarażenia – sugerują aktywne zarażenie. Natomiast przeciwciała w klasie IgG , utrzymują się w organizmie nawet do 6-12 miesięcy od kontaktu z koronawirusem – sugerują przebyte w przeszłości zakażenie koronawirusem.

Antygeny

Wykrycie antygenów koronawirusa umożliwia rozpoznanie i zdiagnozowanie aktywnego zarażenia Covid-19. Mogą się one pojawić się w organizmie chorego przed pojawieniem się nawet jakichkolwiek objawów. Antygeny AG zanikają wraz z zakończeniem choroby u pacjenta. Tym samym są markerem diagnostycznym w stwierdzeniu określenia stanu (zdrowy / chory) i możliwości dalszego aktywnego zarażania.

Wykres - wykrywalność przeciwciał i antygenów covid-19

Wykres: Czas od ekspozycji na koronawirusa a wykonanie testu.

Czas ekspozycji

Czas od ekspozycji na wirusa

Ile czasu minęło od kontaktu z osobą zarażoną lub od przebycia zakażenia koronawirusem

Wybór odpowiedniego testu na covid, zależy od czasu jaki upłynął od ekspozycji na koronawirusa, gdyż antygeny i przeciwciała pojawiają się w organizmie chorego pacjenta w rożnym stadium choroby lub już po jej zakończeniu.

To jaki test powinno się wykonać, zależy również od celu badania. Konkretny test na covid powinien być poprzedzony wcześniej wywiadem epidemiologicznym pacjenta.

Porównanie testów

Który test na covid wybrać

Jaki test na koronawirusa będzie najbardziej odpowiedni

Zaleca sie wykonanie dwóch testów równocześnie – na przeciwciała IgG / IgM SARS/nCoV-2 oraz na obecność antygenów AG koronawirusa, by efektywnie zobrazować stan infekcji Covid-19. Antygeny i przeciwciała są wykrywane w organizmie na różnym etapie choroby i w różnym czasie od ekspozycji na koronawirusa. Dzięki kompleksowemu badaniu, jest możliwość stwierdzenia czy pacjent jest aktualnie zarażony, czy był zainfekowany koronawirusem wcześniej, czy i kiedy przechodził covid.

Wykonanie dwóch różnych testów na Covid-19 daje pełny obraz sytuacji pacjenta i jego stanu zdrowia oraz etapu zarażenia.

Testy na  Przeciwciała
Test na przeciwciała Covid BoxTest

Wybierz test

na obecność przeciwciał jeśli:

R

Jesteś krótko po niezidentyfikowanej infekcji

Przebyłeś niezidentyfikowaną chorobę w przeszłości i masz uzasadnione podejrzenie, że infekcja była związana z zarażaniem i przebyciem Covid-19.

R

W niedalekiej przeszłości mogłeś być zarażony

Jeżeli masz podejrzenie że w niedalekiej przeszłości mogłeś chorować na Covid w sposób skąpo-objawowy lub całkowicie bezobjawowy.

R

Badanie obecności przeciwciał w organiźmie

Jeżeli podejrzewasz, że twój organizm mógł wytworzyć przeciwciała na koronawirusa w związku z niezidentyfikowaną w przeszłości infekcją.

R

Sprawdzenie odporności na kolejne zarażenie

Jeżeli chcesz sprawdził, czy Twój organizm zyskał odporność na kolejne zarażenie koronawirusem i wytworzył przeciwciała tego wirusa. Lub jeśli przebyłeś Covid-19 i chciałbyś oddać osocze z przeciwciałami innym.

R

Jesteś w grupie podwyższonego ryzyka

Gdy jesteś w grupie podwyższonego ryzyka i często masz kontakt z duża ilością osób. Jeśli masz problemy ze zdrowiem, jesteś starszą osobą lub jeśli powracasz z zagranicy.

Testy Antygenowe
Test na antygeny Covid BoxTest

Wybierz test

na obecność antygenów jeśli:

R

Masz objawy choroby Covid-19

Jeśli masz któryś z objawów zarażenia koronawirusem; duszności, suchy kaszel, gorączkę, utratę węchu lub smaku. I jeśli chcesz sprawdzić czy niniejsze objawy są związane z zarażaniem wirusem SARS/nCoV-2

R

Miałeś kontakt z osobą zarażoną

Jeżeli wiesz że miałeś kontakt z zarażoną osobą, której otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Lub jeśli miałeś kontakt u której pojawiły się objawy wskazujące na zarażanie Covid-19

R

Masz podjerzenie bezobjawowego zarażenia

Jeśli masz podejrzenie, że mogłeś się zarazić koronawirusem, mimo że nie posiadasz zwykłych objawów jakie towarzyszą chorobie Covid lub masz podejrzenie bezobjawowego zakażenia.

R

Chcesz wykonać test kontrolny lub sprawdzić stan infekcji

Jeśli ostatni wynik testu na koronawirusa był pozytywny i chcesz skontrolować jego wynik po pewnym czasie i mieć pewność, że już nie zarażasz i zakończyłeś chorobę.

R

Masz częsty kontakt z innymi osobami

Gdy masz częsty kontakt z dużą ilością osób lub jesteś w grupie podwyższonego ryzka. Wróciłeś z zagranicy lub masz problemy ze zdrowiem.

Jaki jest cel badania

Przebyte zarażenie czy nowa infekcja Covid-19

Przebyłeś chorobę Covid-19?

Ilościowe wykrycie przeciwciał SARS-CoV-2

Badanym materiałem jest krew opuszkowa. Celem testu jest sprawdzenie obecności przeciwciał koronawirusa u pacjenta.

Przeciwciała pojawiają się w trakcie aktywnego zakażenia covid oraz utrzymują się w zależności od klasy, nawet do 6-12 miesięcy po infekcji.

Testy w kierunku przeciwciał koronawirusa przeznaczone są dla osób zdrowych, które chcą sprawdzić czy nie chorowały na Covid-19 w przeszłości lub w sposób skąpo-objawowy lub bezobjawowy. Mogą być używane jako marker diagnostyczny w ocenie odporności i zdolności do ponownego zakażenia.

przeciwciała

 

Masz objawy zarażenia koronawirusem?

Jakościowe wykrycie antygenu SARS-CoV-2

Podczas badania sprawdzana jest obecność antygenów powstałych podczas choroby covid-19. Materiałem do badania jest wymaz z nosa lub noso-gardła pacjenta.

Antygeny mogą być wykryte w organizmie chorego pacjenta, nawet przed pojawieniem się objawów choroby i zanikają wraz zakończeniem infekcji a tym samym zakończeniem możliwości zarażenia.

Testy antygenowe dedykowane są pacjentom, którzy podejrzewają możliwość zakażania koronawirusem oraz bezobjawowym lub skąpo objawowym. Testy przeznaczone są też także pacjentom, którzy uzyskali ostatnio z pozytywny test, w celu kontroli i sprawdzenia fazy zakażenia.

Antygeny