Strona główna » Instrukcja badania na antygeny

Instrukcja testu na antygeny

Instrukcja wykonania badania z wymazu na antygeny koronawirusa

Przed przystąpieniem do wykonania badania na obecność antygenów wywołujących Covid-19, należy dokładnie zapoznać się instrukcją oraz ulotką dołączoną do testu.

Badanie na obecność antygenów Covid-19

Jak wykonać badanie w kierunku antygenów koronawirusa

Antygenowy test covid z wyamzu
Test antygenów

Badanie obecności antygenów koronawirusa SARS/nCoV-2

Badanie  w kierunku obecności antygenów Covid-19 polega na pobraniu od pacjenta materiału badawczego w formie płytkiego wymazu z dolnych dróg oddechowych. Pobraną próbkę następnie umieszcza się w kanale testowym w kasetce wraz z odczynnikiem testowym. Obecność antygenów koronawirusa będzie skutkować zmianą koloru prążka w okienku testowym w kasecie.

Próbka: wymaz z nosa, noso-gardła, gardzieli

Czas oczekiwania: 15 minut

Antygeny koronawirusa

Kompletny zestaw Covid BoxTest Antigen

Zestaw do badania w kierunku antygenów Covid-19

W skład zestawu do testu na obecności antygenów wirusa wywołującego Covid, wchodzą wszystkie potrzebne elementy, niezbędne do przeprowadzenia badania.

Skład zestawu

 • kaseta testowa
 • odczynnik ekstrakcyjny
 • wymazówka
 • probówka z kroplomierzem
 • instrukcja badania i ulotka
 • torba na odpady medyczne

Zestaw do testu

Instrukcja badania

Skład zestawu - test antygenowy
Wynik testu w kasetce AG
Wynik w kasetce testowej

Wynik badania na podstawie zmiany barwy paska testowego

Wynik testu można odczytać po 15 minutach od przeprowadzonego badania. Antygeny koronawirusa rozpoznawane są poprzez specjalne enzymy umieszczone na pasku testowym w kasecie testowej. W przypadku stwierdzenia obecności antygenów Covid-19, nastąpi zmiana koloru paska testowego w odpowiednim paśmie.

Test zawiera kontrolne pasmo C – potwierdza skuteczne wykonanie testu i poprawność wyniku.

Wynik testu antygenowego

Przed badaniem

Przygotowanie do badania antygenów z wymazu

Badanie w kierunku antygenów z wymazu jest nieinwazyjne i nie wymaga dodatkowych środków przygotowawczych przez pacjenta.

Bezpośrednio przed wykonaniem wymazu:

 • należy przedmuchać nos przed pobraniem wymazu
 • nie stosować kropli lub aerozoli do nosa,
 • nie myć zębów i nie używać płynów do płukania,
 • nie używać gumy do żucia i nie stosować preparatów odświeżających oddech.

Badanie powinno się wykonywać w rękawiczkach lateksowych. Do badania niezbędny jest minutnik czasu.

Wymaz z nosa

Instrukcja

Sposób wykonania testu na antygeny koronawirusa z wymazu

=

Pobranie materiału

Wprowadzić sterylną wymazówkę do nozdrza równolegle do podniebienia na przynajmniej 2,5 cm w głąb, następnie obrócić patyczek w śluzówce 3-4 razy. Wymazówka powinna znajdować się w nosie przynajmniej 20-30 sekund. Podczas jej wyciągania, należy wykonywać koliste ruchy zbierające. Czynność powtórzyć ponownie w drugiej dziurce nosa.

+ Pobieranie wymazu może powodować uczucie dyskomfortu. Jeśli pojawi się opór lub ból, nie wprowadzać wymazówki głębiej.

pobierz wymaz
=

Dodać odczynnik

Otworzyć ampułkę z roztworem ekstrakcyjnym a następnie całą zawartość ampułki z roztworem zakroplić do próbówki, nie stykając ze sobą obu pojemników.

+ Ampułkę otwierać z dala od twarzy, uważając, aby nie rozlać płynu.

Dodaj odczynnik
=

Ekstrakcja

Wymazówkę wraz z pobranym materiałem umieścić w próbówce.
Wymieszać płyn wymazówką 3-4 razy dociskając ją do ścianek bocznych. Następnie pozostawić wymaz na 1 minutę w buforze ekstrakcyjnym.

Ekstrakcja
=

Wyciągnąć wymazówkę

Ścisnąć próbówkę palcami, odciskając i odsączając tym samym jak największą ilość roztworu z wymazówki podczas jej wyciągania z próbówki.

Odciśnij próbkę
=

Umieścić próbkę w kanale testu

Zatkać próbówkę nasadką wyposażoną w kroplomierz. Odwrócić próbówkę i wycisnąć 3 krople badanego roztworu (75 µl) do zagłębienia w kasetce testowej (S), bez pęcherzyków powietrza.

Umieść próbkę w kasetce
_

Wynik po 15 minutach

Odczekać na wynik 15 minut. Wynik testu odczytać dokładnie w ciągu 15-20 minut od przeprowadzonego badania. Po zbyt długim czasie, prążki testu mogą ulec rozmyciu i nie będzie można jednoznacznie interpretować wyniku badania.

+ Po wykonanym badaniu, wszystkie elementu testu, powinny zostać bezwzględnie wyrzucone.

Czekaj na wynik

Wynik

Interpretacja wyniku testu na obecność antygenów Covid-19

Wynik pozytywny

Wynik pozytywny

Wynik testu uznaje się za pozytywny jeśli w okienku testu pojawią się dwa prążki.

Wynik negatywny

Wynik negatywny

Wynik testu uznaje się za negatywny jeżeli w okienku testu pojawi się tylko prążek w paśmie kontrolnym C.

Wynik nierozstrzygalny

Wynik nierozstrzygalny

Jeśli w okienku testowym nie pojawi się prążek w paśmie kontrolnym C lub jeśli nie pojawi się jakikolwiek prążek, wynik uznaje się za niepoprawny i nieważny.

Wynik testu w kierunku antygenów

+ Wynik testu należy odczytać bezwzględnie w ciągu 15-20 minut od wykonania badania. Odczytanie wyniku po dłuższym czasie może być niemożliwe a wynik może być niepoprawny

+ Intensywność barwy prążków testowych w okienku kasetki, nie świadczy o stopniu stężenia antygenów w badanej próbce. Kolor prążków może być różny w zależności od testu.

+ Jeśli pasmo kontroli testu „C” po upływie 15-20 minut, nie zmieni barwy, oznacza to, że test wykonano niepoprawnie i jest nieważny.

Interpretacja wyniku

Instrukcja w PDF

Dodatkowe Informacje

Uwagi do badania antygenów z wymazu

p

Przeczytaj instrukcję

Przed przystąpieniem do wykonania badania na obecność antygenów, należy bezwzględnie zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji dołączonej do testu.

q

Dokładność pobrania materiału

Podczas dokonywania pobrania materiału do badania, wymazówka powinna znajdować się w nosie oraz tylnej ściany gardła przynajmniej 20-30 sekund. Podczas jej wyciągania należy wykonywać nią koliste ruchy.

s

Odczytaj wynik dokładnie w ciągu 15-20minut

Wynik testu należy odczytać w ściśle określonym czasie po umieszczeniu próbki w kanale testu w kasetce. Po zbyt długim czasie, wynik może zostać rozmyty i na jego podstawie nie będzie można interpretować badania.

q

Przygotowanie do badania z wymazu

Przed wykonaniem wymazu nie należy; myć zębów, stosować płynów do płukania jamy gębowej,żuć gumy oraz stosować kropli i aerozoli do nosa. Wcześniej należy przedmuchać nos .

s

Ekstrakcja próbki

Podczas ekstrakcji należy dokładnie mieszać i odciskać wymazówkę w probówce aby jak najwięcej pobranego materiału z niej znalazło się w probówce z odczynnikiem ekstrakcyjnym.

p

Intensywność koloru paska testu

Intensywność i głębia koloru prążków w okienku testowym, może świadczyć o większym lub mniejszym stężeniu antygenów w pobranej próbce.

Test przesiewowy In Vitro

Do samodzielnego wykonania

Niezastosowanie się do procedury testowania i interpretacji wyników testów oraz instrukcji może mieć negatywny wpływ na wyniki testów.

Test przesiewowy może być używany jako pomoc w rozpoznaniu zakażenia wirusem SARS/nCoV-2, ale nie może być traktowany jako jedne kryterium w diagnostyce. Pozytywny wynik testu powinien być potwierdzony poprzez wykonanie kolejnego badania. Zasadność wykonania konkretnego testu powinna być poprzedzona wywiadem epidemiologicznym pacjenta.

Pozytywny wynik testu nie wyklucza zakażenia innymi patogenami. Natomiast wynik negatywny, nie wyklucza innych zakażeń wirusowych.

test in vitro
 • Do jednorazowego użytku

  Wszystkie elementy zawarte w zestawie, są jednorazowe i nie można ich ponownie wykorzystywać. Po wykonaniu badania, należy je bezwzględnie wyrzucić.

 • Obszar badania

  Nie należy palić , pic i jeść w pomieszczeniu w którym dokonywane jest badanie lub w którym przechowywane są próbki i zestawy do testów. Chronić przed światłem i wilgocią.

 • Odpady niebezpieczne

  Wszystkie próbki i odczynniki mogą być uważane za potencjalnie niebezpieczne i należy z nimi postępować po użyciu w taki sam sposób jak z czynnikiem zakaźnym.

 • Kryterium diagnostyczne

  Badanie przy użyciu testu przesiewowego daje tylko wstępne wyniki testu. Negatywne wynik nie wykluczają zakażenia SARS‑CoV-2 i nie może być ich traktowany jako jedyne kryterium diagnostyczne i podstawa do leczenia.

 • Używać tylko przed datą ważności

  Testy powinny przebywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach do momentu użycia.  Nie używać po upływie daty ważności lub przypadku uszkodzenia testu.